Avinash Shrestha

यथावत्/ अविनाश श्रेष्ठ

 

आएको थिएँ जस्तो 

फर्कूं म त्यस्तै ः 

#

निरोगी

निर्लोभी 

निर्भय 

निःस्पाप 

तटस्थ 

तथागत 

तन्मय 

तत्पर 

चिन्मय 

चिदम्बर 

चिद्-विलासी 

चिरञ्जीवी

#

जसरी फर्कन्छ– 

आगोमा आगो

जलमा जल 

माटोमा माटो 

वायुमा वायु

अथवा,

पानीमा नून 

मौनतामा शब्द 

कोलाहलमा निस्तब्धता

#

आएको थिएँ जस्तो 

फर्कूं म त्यस्तै ।

Segments