साँइली मोरीलाई/मंजुल

Author

सर्जक: मेघराज मंजुल
कृति: साँइली मोरीलाई
विधा: गीतसङ्ग्रह
प्रकाशन मिति: २०२४ (प्र.सं)
मुल्य रू : ५/- (प्र.सं)
आवरण: हेम पौल्याल
मुद्रक: व्यास प्रेस

Segments