Char Tukra / Bhim Darshan Roka

चार टुक्रा / भीमदर्शन रोका

ताराहरुको आकाश बोलाउँछ मलाई,
यो कति टाढाको आश बोलाउँछ मलाई,
कहिल्यै पनि नफक्रिएको
कलि कलिको सुवास आउँछ मलाई ।

हृदयले आफूसँग राख्दछ मलाई,
बचपन बारबार छोई भाग्दछ मलाई,
जसलाई पनि हेर्दछु म
उसैले आई समात्छ मलाई ।

पिउँछु, पिउने मेरो बानी छ;
मस्त छु मग्न छु, बेहोसी मेरो कहानी छ; 
जो लुटिएका छन् आउनू नजिक मेरो 
कि जवान छु र जवानी छ ।

आकाशका सब तारा गनिसकेपछि
प्रत्येक श्वास सुस्केरा बनिसकेपछि,
के रह्यो र अब मेरो मसँग
प्रियतम ! तिमीलाई आफ्नो भनिसकेपछि ।
Segments