Bhim Raj Parang

सँगै हिंड्ने बाटो आज वल्लो-पल्लो भो

सँगै हिंड्ने बाटो आज वल्लो-पल्लो भो
तिम्रो दर्जा उपल्लो त, मेरो तल्लो भो ।

भेटाएछौ साथ तिम्ले धनवान-बलवानको,
तिमी बाज डरलाग्दो म चैं चल्लो भो ।

बैंससँग पैंसा साटी यौवनको स्वाद दियौ,

Segments